Dokumenty niezbędne do złomowania pojazdu.

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba w celu dopełnienia wszystkich formalności powinna okazać:

 • dowód osobisty, prawo jazdy  lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, (jeżeli była wydana) lub inny potwierdzony urzędowo dokument zawierający dane pojazdu (zaświadczenie, wtórnik, kserokopia),
 • upoważnienie,
 • oświadczenie w przypadku braku tablic rejestracyjnych,
 • oświadczenie w przypadku braku karty pojazdu,
 • oświadczenie o przeniesieniu własności w przypadku zastawu bankowego,
 • postanowienie postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł,
 • zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję,
 • umowa kupna: w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela.

Zapytanie o skup pojazdu

 • Marka i model
 • Rok produkcji
 • Rodzaj nadwozia
 • Silnik
 • Miejsce postoju
 • Imię i nazwisko/Nazwa firmy
 • E-mail
 • Nr telefonu
 • Zapytanie
 • captcha
 • Zgoda na przetwarzanie danych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość z formularza kontaktowego na stronie https://sdp-wtorsteel.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wtór – Steel Sp. z o.o., ul. Władysława Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola. Kontakt z administratorem.

Sprawdź nasze aukcje

Zapytaj o części

Skup pojazdów